ZAČIATOK 12:00

FUTBAL

Skupina 1 Skupina 2
Štefanou nad Oravou FC UMELÁ
Umelaci Fc krivé nohy
Klub anonymných alkoholikov Zbojníci

 

Štefanou nad Oravou : Umelaci
FC UMELÁ : Fc krivé nohy
Klub anonymných alkoholikov : Štefanou nad Oravou
Zbojníci : FC UMELÁ
Umelaci : Klub anonymných alkoholikov
Fc krivé nohy : Zbojníci
1/4 – 1 : 1/4 – 2
1/4 – 3 : 1/4 – 4
Finále : Finále

FLORBAL

Skupina 1 Skupina 2
Štefanou nad Oravou FC UMELÁ
Umelaci Fc krivé nohy
Klub anonymných alkoholikov Zbojníci

 

Štefanou nad Oravou : Umelaci
FC UMELÁ : Fc krivé nohy
Klub anonymných alkoholikov : Štefanou nad Oravou
Zbojníci : FC UMELÁ
Umelaci : Klub anonymných alkoholikov
Fc krivé nohy : Zbojníci
1/4 – 1 : 1/4 – 2
1/4 – 3 : 1/4 – 4
Finále : Finále