INFORMÁCIE:

Junior Ninjacup 23.06.2022 (štvrtok) 
Senior Ninjacup 24. – 25.06.2022 (piatok – sobota)

TURNAJOVÉ DISCIPLÍNY:

FLORBAL:

3 + 1

FUTBAL:

6 + 1

(Každý prihlásený tím sa musí zúčastniť obidvoch športov)

MIESTO KONANIA TURNAJA:

Gabion Aréna  – Futbalový štadión SNP Nižná

MINIMÁLNY A MAXIMÁLNY POČET HRÁČOV V TÍME:

Min. – 7 hráčov,  Max. – 10 hráčov

SYSTÉM VYHODNOTENIA TURNAJA:

Tímy absolvujú obidva športy. V každom, podľa konečného umiestnenia získajú určitý počet bodov, ktoré sa na konci sčítajú. Tím s najväčším počtom bodov sa stane celkovým víťazom Ninjacupu 2022.

REGISTRÁCIA:

do 01.06.2022 (Riadne vyplnené súpisky a uhradené štartovné)

ŠTARTOVNÉ:

Senior:

160 € na tímuhradiť do 01.06.2021

Junior:

FREE

PLATBA:

ČÍSLO ÚČTU:

SK8983300000002401382774

VARIABILNÝ SYMBOL:

Nájdete pri mene prihláseného tímu (trojmiestne číslo), pri platbe cez účet.

POZNÁMKA:

Názov tímu

IBAN:

SK8983300000002401382774

KATEGÓRIE:

MUŽI:

(minimálny vek v deň začiatku turnaja 15 rokov, môžu hrať aj ženy)

JUNIOR:

Táto kategória je určená pre žiakov 5.-8.ročníka základných škôl. (Tím musí mať vedúceho staršieho ako 18 rokov. Ktorý zodpovedá za družstvo.)

INFORMÁCIE:

SÚPISKA:

Vyplnenú súpisku je nutné poslať do dňa ukončenia registrácie.

DRESY:

Každý tím musí mať dresy s číslami na viditeľnom mieste. Pri farebnej zhode dresov budú k dispozícií rozlišovačky.

HRACÍ ČAS:

Senior:

2 x 12 min hrubý čas. Od vyraďovacích bojov posledná minúta čistý čas (aj pri futbale). Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Junior:

2 x 8 min hrubý čas. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

ROZMERY IHRISKA:

FLORBAL:

25 x 15 m

FUTBAL:

60 x 30 m

POVRCH:

FLORBAL:

Umelý povrch

FUTBAL:

Tráva

ROZHODCA:

V obidvoch športoch bude pískať zápas jeden rozhodca s platnou licenciou pre daný šport.

PRAVIDLÁ:

Turnaj sa bude hrať podľa medzinárodných pravidiel florbalu a futbalu. Jediná výnimka bude vo futbale a to, že sa nebude posudzovať ofsajd.

ZÁPIS O ZÁPASE:

Zápis o zápase je nutné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom a predať ku stolíku zapisovateľov najneskôr 15 minút pred začiatkom každého zápasu. Formuláre budú k dispozícii počas prezentácie.

ČAKACIA DOBA:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech meškajúceho tímu. V prípade dvoch kontumácií  spôsobených meškaním tímu bude dané družstvo z turnaja vylúčené a výsledky budú anulované.

ŠTART HRÁČA:

Hráč musí mať na ruke turnajový náramok. Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.

VYLÚČENIE:

FLORBAL:

ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu. ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas a udelenie ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja.

FUTBAL:

ČK vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu a stop na nasledujúci zápas.

(Organizátor si vyhradzuje právo pri hrubom porušení pravidiel a spoločenského správania vylúčiť hráča do konca turnaja.) 

ŠATNE:

Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v areály budú používané šatne len ako prechodné. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.

ROZPIS ZÁPASOV:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev.

OCENENIE:

Ocenené budú prvé 3 tímy v celkovom poradí a víťaz vo Florbale a Futbale.

Ocenený bude aj najužitočnejší hráč. Podmienkou je streliť minimálne 1 gól v každej disciplíne. Ocenení budú najlepší brankári vo florbale a futbale.

VYHODNOTENIE POSTUPU:

Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, remíza 1 porážka 0 bodov. Ak zápas skončí remízov mužstvá si rozdelia po 1 bode a nasledovať budú: vo florbale 3 SN a vo futbale 3 PK. AK získa viac tímov po zápasoch skupín rovnaký počet bodov, potom o ďalšom postupe resp. poradí rozhoduje:

1. Počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch

2. Rozdiel skóre vo vzájomnom zápase

3. Celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch

4. Celkový rozdiel skóre

5. Celkový počet vstrelených gólov

6. Los

Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:

FLORBAL:

Séria 3 striel cez celé ihrisko do prázdnej brány

FUTBAL:

Penaltový rozstrel 3 hráči na každej strane

www.ninjacup.sk