INFORMÁCIE:

Junior Ninjacup 24.06.2021 (štvrtok) 
Senior Ninjacup 25. – 26.06.2021 (piatok -sobota)

TURNAJOVÉ DISCIPLÍNY:

FLORBAL:

3 + 1

FUTBAL:

6 + 1

(Každý prihlásený tím sa musí zúčastniť oboch športov)

MIESTO KONANIA TURNAJA:

Nižná futbalový štadión

MINIMÁLNY A MAXIMÁLNY POČET HRÁČOV V TÍME:

Min. – 7 hráčov, Max. – 10

SYSTÉM VYHODNOTENIA TURNAJA:

Tímy absolvujú oba športy. V každom podľa konečného umiestnenia získajú určitý počet bodov, ktoré sa na konci sčítajú. Tím s najväčším počtom bodov sa stane celkovým víťazom NINJA CUP-u 2021.

REGISTRÁCIA:

do 19.06.2021

ŠTARTOVNÉ:

Senior:

130 € na tím – uhradiť do 19.06.2021

Junior:

Nieje

PLATBA:

ČÍSLO ÚČTU:

SK8983300000002401382774

VARIABILNÝ SYMBOL:

Nájdete pri mene prihláseného tímu (trojmiestne číslo)

POZNÁMKA:

Názov tímu

IBAN:

SK8983300000002401382774

KATEGÓRIE:

MUŽI:

(minimálny vek v deň začiatku turnaja 15 rokov, môžu hrať aj ženy)

JUNIOR:

Táto kategória je určená pre žiakov 5.-8.ročníka základných škôl. (Tím musí mať vedúceho staršieho ako 18 rokov. Ktorý zodpovedá za družstvo.)

INFORMÁCIE:

SÚPISKA:

Vyplnenú súpisku je nutné poslať do 19.06.2021. Posledné úpravy je možné spraviť pri prezentácii tímu priamo na mieste konania turnaja.

DRESY:

Každý tím musí mať dresy s číslami na viditeľnom mieste. Pri farebnej zhode dresov budú k dispozícií rozlišovačky.

HRACÍ ČAS:

2 x 12 min hrubý čas. Od vyraďovacích bojov posledná minúta čistý čas (aj pri futbale). Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

ROZMERY IHRISKA:

FLORBAL:

25 x 15 m

FUTBAL:

60 x 30 m

POVRCH:

FLORBAL:

Umelý povrch

FUTBAL:

Tráva

ROZHODCA:

V oboch športoch bude pískať zápas jeden rozhodca s platnou licenciou pre daný šport.

PRAVIDLÁ:

Turnaj sa bude hrať podľa medzinárodných pravidiel florbalu a futbalu. Jediná výnimka bude vo futbale a to nebude sa posudzovať ofsajd.

ZÁPIS O ZÁPASE:

Zápis o zápase je nutné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom a predať ku stolíku zapisovateľov najneskôr 15 minút pred začiatkom každého zápasu. Formuláre budú k dispozícii počas prezentácie.

ČAKACIA DOBA:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech meškajúceho tímu. V prípade dvoch kontumácií v prípade meškania tímu bude dané družstvo z turnaja vylúčené a výsledky a výsledky anulované.

ŠTART HRÁČA:

Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.

VYLÚČENIE:

FLORBAL:

ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu. ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas a udelenie. ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja.

FUTBAL:

ČK vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu a stop na nasledujúci zápas.

(Organizátor si vyhradzuje právo pri hrubom porušení pravidiel a spoločenského chovania vylúčiť hráča do konca turnaja.)

FARBA DRESOV:

V prípade rovnakej farby dresov sa musí družstvo uvedené v zápise ako hosťujúce preobliecť do sady inej farby.

PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA:

Rozcvičenie pred zápasom nemôže prebiehať na ihrisku, ale iba mimo hraciu plochu v priľahlých priestoroch.

ŠATNE:

Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v areály budú používané šatne len ako prechodné. Po prezlečení pred zápasom je nutné, aby si tím odniesol všetky osobné veci na ihrisko. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.

ROZPIS ZÁPASOV:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa daná zmena týka.

OCENENIE:

Ocenené budú prvé 3 tímy v celkovom poradí a víťaz vo Florbale a Futbale.

Ocenený bude aj najužitočnejší hráč. Podmienkou je streliť minimálne 1 gól v každej disciplíne.

VYHODNOTENIE POSTUPU:

Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, remíza 1 a porážka 0 bodov. Ak získajú dva alebo viac tímov po zápasoch skupín rovnaký počet bodov, potom o ďalšom postupe resp. poradí rozhoduje:

Počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch

Rozdiel skóre vo vzájomnom zápase

Celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch

Celkový rozdiel skóre

Celkový počet vstrelených gólov

Los

Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:

FLORBAL:

Séria 3 striel cez celé ihrisko do prázdnej brány

FUTBAL:

Penaltový rozstrel 3 hráči na každej strane

www.ninjacup.sk