INFORMÁCIE:

Junior Ninjacup U15 – 20.06.2024 (štvrtok) 
Senior Ninjacup 21. – 22.06.2024 (piatok – sobota)

TURNAJOVÉ DISCIPLÍNY:

FLORBAL:

3 + 1

FUTBAL:

6 + 1

(Každý prihlásený tím sa musí zúčastniť obidvoch športov)

MIESTO KONANIA TURNAJA:

Gabion Aréna  – Futbalový štadión SNP Nižná

MINIMÁLNY A MAXIMÁLNY POČET HRÁČOV V TÍME:

Min. – 7 hráčov,  Max. – 10 hráčov

SYSTÉM VYHODNOTENIA TURNAJA:

Tímy absolvujú obidva športy. V každom, podľa konečného umiestnenia získajú určitý počet bodov, ktoré sa na konci sčítajú. Tím s najväčším počtom bodov sa stane celkovým víťazom Ninjacupu 2024.

REGISTRÁCIA:

Restrácia do 01.06.2024

Riadne vyplnené súpisky a uhradené štartovné hneď po registrácii.
Odhlásenie do 01.05.2024 – 100% vrátenie peňazí.

Senior – 200 € na tímuhradiť hneď po registrácii
Junior – 50 € na tímuhradiť hneď po registrácii

PLATBA:

IBAN: SK1011000000002939065404

DO POZNÁMKY KU PLATBE:

Názov tímu do poznámky

KATEGÓRIE:

SENIOR:

(minimálny vek v deň začiatku turnaja 15 rokov, môžu hrať aj ženy)

JUNIOR:

Táto kategória je určená pre deti kategórie U15 (ročníky 2009 a mladší) základných škôl. (Tím musí mať vedúceho staršieho ako 18 rokov. Ktorý zodpovedá za družstvo.)

INFORMÁCIE:

SÚPISKA:

Vyplnenú súpisku je nutné poslať do dňa ukončenia registrácie.

DRESY:

Každý tím musí mať dresy s číslami na viditeľnom mieste. Pri farebnej zhode dresov budú k dispozícií rozlišovačky.

HRACÍ ČAS:

Senior:

2 x 12 min hrubý čas. Od vyraďovacích bojov posledná minúta čistý čas (aj pri futbalé). Oddychový čas je možný len v playoff. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Junior:

2 x 8 min hrubý čas. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

ROZMERY IHRISKA:

FLORBAL:

25 x 15 m

FUTBAL:

60 x 30 m

POVRCH:

FLORBAL:

Umelý povrch

FUTBAL:

Tráva

ROZHODCA:

V obidvoch športoch bude pískať zápas jeden rozhodca s platnou licenciou pre daný šport.

PRAVIDLÁ:

Turnaj sa bude hrať podľa medzinárodných pravidiel florbalu a futbalu. Jediná výnimka bude vo futbale a to, že sa nebude posudzovať ofsajd.

ZÁPIS O ZÁPASE:

Zápis o zápase je nutné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom a predať ku stolíku zapisovateľov najneskôr 15 minút pred začiatkom každého zápasu. Formuláre budú k dispozícii počas prezentácie.

ČAKACIA DOBA:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech meškajúceho tímu. V prípade dvoch kontumácií  spôsobených meškaním tímu bude dané družstvo z turnaja vylúčené a výsledky budú anulované.

ŠTART HRÁČA:

Hráč musí mať na ruke turnajový náramok. Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.

VYLÚČENIE:

FLORBAL:

ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu. ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas a udelenie ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja.

FUTBAL:

ČK vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu a stop na nasledujúci zápas.

(Organizátor si vyhradzuje právo pri hrubom porušení pravidiel a spoločenského správania vylúčiť hráča do konca turnaja.) 

ŠATNE:

Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v areály budú používané šatne len ako prechodné. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.

ROZPIS ZÁPASOV:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev.

OCENENIE:

Ocenené budú prvé 3 tímy v celkovom poradí a víťaz vo Florbale a Futbale.

Ocenený bude aj najužitočnejší hráč. Podmienkou je streliť minimálne 1 gól v každej disciplíne. Ocenení budú najlepší brankári vo florbale a futbale.

VYHODNOTENIE POSTUPU:

Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, porážka 0 bodov, výhra po nájazdoch 2 body, prehra po nájazdoch 1 bod. Ak zápas skončí remízov mužstvá si rozdelia po 1 bode a nasledovať budú: vo florbale 3 SN a vo futbale 3 PK. Tím ktorý vyhrá získava 2 body celkom.

 

 

www.ninjacup.sk